Onze ANBI-status

De Waterdief aangemerkt als Culturele instelling 

De Waterdief heeft momenteel de aanvraag lopen om een ANBI-status te ontvangen en bovendien aangemerkt te worden als culturele instelling (CI-status). Dit heeft als voordeel dat giften tot 125% van het belastbare inkomen kunnen worden afgetrokken. Ook zijn wij over de ontvangen giften en nalatenschappen geen schenk- en erfbelasting verschuldigd. Zo wordt iedere gift geheel besteed aan de beleving, bescherming en belangenbehartiging van de molens in Nederland.

Gegevens de Waterdief;

  • Het RSIN van de stichting is: 863910063
  • Beloningsbeleid bestuurders van de stichting: het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Word een vriend van Stichting molen "de Waterdief"

Wilt U betrokken zijn/worden bij de bouw van dit project? Dat kan. Door vriend te worden van de molen krijgt U 2x per jaar toegang tot de bouwplaats en daarnaast krijgt U (bij minimale inleg van € 100,-)  een uniek welkomstgeschenk.

Wilt U vriend worden van de molen? Registreert U zich gemakkelijk via onze website.

Word een vriend