Onze ANBI-status

De Waterdief aangemerkt als Culturele instelling 

De Waterdief heeft met succes de ANBI-status verkregen en is ook aangemerkt als een culturele instelling (CI-status). Deze statussen brengen verschillende voordelen met zich mee. Giften kunnen bijvoorbeeld tot 125% van het belastbare inkomen worden afgetrokken, en we zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting op ontvangen giften en nalatenschappen. Dit betekent dat elke bijdrage volledig ten goede komt aan de beleving, bescherming en belangenbehartiging van molens in Nederland.

Gegevens de Waterdief:

  • Het RSIN van de stichting is: 863910063
  • Beloningsbeleid bestuurders van de stichting: het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.

Word een vriend van Stichting molen "de Waterdief"

Wilt U betrokken zijn/worden bij de bouw van dit project? Dat kan. Door vriend te worden van de molen krijgt U 2x per jaar toegang tot de bouwplaats en daarnaast krijgt U (bij minimale inleg van € 100,-)  een uniek welkomstgeschenk.

Wilt U vriend worden van de molen? Registreert U zich gemakkelijk via onze website.

Word een vriend

Jaarverslag van de “Stichting De Waterdief”

In het jaar 2022 is na de nodige voorbereiding de Stichting de Waterdief opgericht.
Op 22 april 2022 zijn we hiervoor naar notaris Rik Jacobs geweest.
De ondertekening vond plaats in de watertoren te Assendelft.
De stichting heeft zich ten doel gesteld om de molen “de Waterdief”
te bouwen, financieren en draaiende te houden.
Na een voorbereidingsperiode waarin de palen zijn geslagen is in de zomer van 2022
begonnen met het maken van de funderingsplaat en het stellen van de
waterbegeleiding.
Momenteel wordt gewerkt aan de kolommen en de waterbak zodat we boven het
maaiveld gaan uitkomen.
Het blijft vrijwilligerswerk en alhoewel er een ruime planning van 4 jaar staat is het
toch moeilijk de vaart erin te houden.
Het werk wordt uitgevoerd door medewerkers van het bedrijf van Rob van den Berg,
waarbij de kar weer wordt getrokken door Michiel van Duin.
Sinds de start mogen wij ons verheugen in groeiende belangstelling, steeds meer
bedrijven en particulieren weten ons te vinden en steunen ons financieel.
Met hulp van de accountant van het aannemersbedrijf, Deloitte, hebben we de
Anbistatus weten te verwerven, een positie die voor sponsoren interessant kan zijn.
We hebben ondertussen onze website aangepast en vermelden met trots deze
sponsoren.
De locatie van de molen ligt aan de “vuurline”, onderdeel van het Werelderfgoed
de Stelling van Amsterdam, een veel gebruikte fietsroute door Zaanstad en
Kennemerland.
De Waterdief is een opmaler, bij droog weer draait hij water op voor de polder die
100 morgen groot is.
De polder ligt binnen het grondgebied van Zaanstad. De molen zelf staat enkele
meters vanaf de grens met Zaanstad aan het historisch watertje de Kil, voorheen
het Cromme IJe, welke de gemeentegrens vormt.
Dit is belangrijk voor fondsen die actief zijn in Zaanstad, zij moeten na onze aanvraag
een afweging maken of we wel binnen hun doelstelling passen.
Er is inmiddels contact gelegd met andere molenbouwers in Zaanstad, dit is van
belang omdat we ook graag het technisch onderwijs ook als leerling werkplek onder
de aandacht van de jeugd willen brengen.
Wij verheugen ons in stijgende belangstelling , extra steun is wel te allen tijden
welkom, de investering van ruim € 800.000 is nog niet rond.
We blijven voortgaan met het verwezenlijken van dit mooie project en hopen dat
velen, vooral de jeugd, het belang hiervan gaan inzien.
Westzaan 27 juli 2023
A.G.M. Komen, voorzitter